Velkommen til Norsk Selskap for Gjenoppliving AS!

Nyheter

no-image

I full gang med DHLR instruktørkurs i Sandvika! 👍

Les mer
no-image

Klar for nytt kurs! Anneke bare venter! 😜

Les mer
no-image

Forbereder meg til kurs som skal holdes neste uke. Fantastisk å kunne nyte sola samtidig!! - Andre som kombinerer jobb og finværet i dag? 🌞

Les mer
no-image

"Indikatoren viser andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er framme innen 12 minutter og andel akutte hendelser i grisgrendt strøk hvor ambulansen er framme innen 25 minutter........ For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag, akutt hjerteinfarkt og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå. For plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus er det for eksempel beregnet at sannsynligheten for overlevelse reduseres med 10 prosent per minutts forsinkelse til bruk av hjertestarter." - Altså - lær livreddende førstehjelp!! https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus/tid-fra-amk-varsles-til-ambulanse-er-p%C3%A5-hendelsessted?fbclid=IwAR1eiKgpfiocL2PgznBPfgsL2-eu2gavH5BGA-1PvN6L-0PDrSAftfE8GZI

Les mer
no-image

Fantastisk! 👏👏👏❤ https://www.fremover.no/sparebanken-narvik/helse/fremover/vil-dele-ut-hjertestartere-til-lag-og-foreninger-har-man-den-hengende-blir-det-litt-tryggere/s/5-17-553221

Les mer
no-image

I Tokyo. Her er hjertestartere fornuftig plassert, lett tilgjengelig. Som her, ved inngangen til en Starbucks, sammen med brannslukkingspparatet. - Til og med på øverste platå på Tokyo tower er det plasser hjertestarter, tydelig merket!! #AED #hjertestarter #sammenredderviliv

Les mer
no-image

https://www.vg.no/annonsorinnhold/norsk-luftambulanse/artikler/naar_tiden_staar_stille/

Les mer
no-image

Ja, de profesjonelle er også " bare mennesker"... https://www.kk.no/livet/da-akuttlege-stephen-sa-sin-egen-toaring-ligge-livlos-i-bassenget-glemte-han-alt-han-kunne-om-livredning/70923188

Les mer
no-image

Så mange som én tredjedel av hjertestanspasientene ikke fikk hjerte-lunge-redning med en gang, fordi de fortsatt pustet, viser en studie gjennomført ved tre AMK-sentraler i Norge. "Det finnes mange diagnoser og tilstander som kan føre til at man blir bevisstløs og ikke puster normalt, slik som ved hjerneslag, epilepsi, diabetes, rus og overdose. Men budskapet er; dersom du er i tvil om personen har hjertestans eller ikke, skal du starte med hjerte- og lungeredning" https://www.lommelegen.no/f%C3%B8rstehjelp/artikkel/flere-av-de-som-far-hjertestans-far-ikke-livsnodvendig-forstehjelp/70842334

Les mer
DIBS - Payments made easy


DIBS - Payments made easy