Medium datakort for lagring og opptak

kr1560,00

For Lifeline AED DDU100 og DDU110

Medium DDC lagringskort med Audio opptak fra omgivelseslyder i rommet der hjertestarteren blir brukt. 

Opptil 50 minutter med lyddata og 1 time med EKG-data blir lagret på kortet som kan avleses med DDC Kortleser til USB varenummer: 703615

Hjertestarteren DDU-100 vil forsøke å lagre minst en time med EKG-data dersom det lar seg gjøre. Hvis et DDC-kort med lydopptaksfunksjon er installert, og det er lite ledig plass på kortet, vil kortet automatisk deaktivere lyddatalagringen for å gi plass til mer EKG-informasjon. Det er derfor mulig at ikke alle lyddata blir prioritert. Hver gang apparatet slås på, oppretter DDC-kortet en ny øktfil. DDC-kortet kan maksimalt inneholde 255 slike øktfiler. Når kortet er helt fullastet med data eller filer, vil alt opptak stoppes, men hjertestarteren vil fortsette å lagre utvalgte, prioriterte data internt.

DefibView
DefibView er en PC-basert programvareapplikasjon som gjør det mulig å studere lagrede EKG-data og annen pasientinformasjon etter en nødssituasjon, samt evaluere funksjonene til apparatet. DefibView kjører på ulike Windows-plattformer, blant annet Windows 98, Windows 2000 og Windows XP. Følgende er de minste systemkravene som må være oppfylt for at programmet skal fungere normalt:
• Pentium II-prosessor, 300 MHz
• 32 MB systemminne
• 100 MB ledig plass på harddisken

Se i dokumentasjonen som følger med DefibView for å finne mer informasjon om bruken av og funksjonene til applikasjonen. DefibView er tilgjengelig for nedlasting på Defibtechs nettsted, www.defibtech.com

Produktnummer: 24740 Kategori: