Gjenoppliving av nyfødte

Fra e-læringen “Gjenoppliving av nyfødte”

Jobber du med nyfødte eller gravide?

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har de siste årene jobbet med å implementere et nasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødte, hvor målgruppen for utøverkurset på 3 timer er alt helsepersonell som i
sitt kliniske virke vil måtte kunne håndtere en dårlig nyfødt. Fokus er på de viktige tiltakene de første 10 minutter etter fødsel.

Det er behov for kvalifiserte instruktører for å få til en bredest mulig implementering av kurset, inkludert prehospitale tjenester som til nå har hatt et mangelfullt tilbud mange steder. Selv om endel sykehusavdelinger allerede har et undervisningsopplegg i dette vil omfang og innhold variere,
samt at det for de fleste er behov for en regelmessig trening og faglig oppdatering. Vi har så langt bl.a arrangert instruktørkurs ved SUS, Nordlandssykehuset Bodø, Sykehuset Østfold Kalnes og Ålesund Sykehus.

KURS VÅREN 2020

Vi ønsker å invitere aktuelle instruktører til et Instruktørkurs tirsdag 10. mars 2020 på Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Sykehus.

For å bli instruktør i «Norsk grunnkurs i gjenoppliving av nyfødte» stiller NRR i utgangspunktet krav om at man må tilhøre en yrkesgruppene som jevnlig håndterer nyfødte barn eller jobber med barneanestesi. Unntak kan gjøres ift. prehospitale tjenester. Aktuelle yrkesgrupper er:
• Barnelege
• Nyfødt- / barnesykepleier
• Fødselslege / gynekolog
• Jordmor
• Anestesilege
• Anestesisykepleier
• Ambulansepersonell med undervisningsansvar

Påmelding til kurset gjøres via denne linken:

 

https://forms.gle/pGMov1boYedN91Pj9

 

 

PROGRAM Instruktørkurs i Nyfødtresuscitering

08:15            Velkommen/ presentasjon

                    Instruktørrollen + Instruktørportalen

                    Nyfødtresuscitering – The headlines

09:15          Ferdighetsstasjoner – rullering mellom stasjoner

  Navlevene
Resusciteringsbord
Neopuff
 
 
Kompresjoner
Vent/Kompr.
SpO2
Algoritme
 
Luftveier
Ventilering
(Neopuff)
Sug
 
Intubering
 
 
 
 

11:30            Lunsj

12:00 Scenarier – rullering mellom 4 stasjoner

13:45            «De viktige første
minuttene» – samling i grupper
                   

14.15          Introduksjon til samhandlingsscenario

14.25          Samhandlingsscenario
i grupper

Ca. 15:30      Oppsummering og evaluering

Slutt senest klokken 16.00

 

Spørsmål?

Du kan kontakte enten leder i Norsk Resuscitasjonsråd,Trond Nordseth eller daglig leder i Norsk Selskap for GJenoppliving AS,Jofrid Hansson. E-post: leder@ nrr.org og jofrid.hansson@ gjenoppliving.no