NRR og NFR’s anbefalinger for trening på basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) under COVID-19 pandemien

Det har vært stopp i kursing i hjerte- og lungeredning en periode våren 2020, ifm Covid-19 pandemien. Mange spørsmål rundt hvordan smittevernskravene kan ivaretas har kommet. På bakgrunn av dette, det har NRR og NFR sammen jobbet for å lage en anbefaling for gjennomføring av kurs. Anbefalingen gjelder både helsepersonell og lekfolk.

” Opplæring og re-trening innen HLR gir en rekke smittevernutfordringer og det må være opp til den enkelte kursarrangør å holde seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Våre anbefalinger er basert på anbefalinger fra instanser som ERC, ILCOR og FHI. (1-3) “

Anbefalingene er en felles anbefaling for Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR), og kan lastes ned her: