Norsk selskap for gjenoppliving AS og LHL Førstehjelp inngår samarbeidsavtale.

LHL Førstehjelp og
Norsk Selskap for Gjenoppliving AS (NSG) har funnet en felles plattform igjennom vårt
felles hovedmål for gjenoppliving: Økt overlevelse etter akutt uventet
hjertestans, med et resultat som gir de overlevende best mulig livskvalitet!

For å nå dette
målet, er begge partene opptatt av å levere høy kvalitet på varer og tjenester
og samtidig alltid fremme de faglige råd og anbefalinger som kommer fra våre nasjonale
rådgivende organ og fagmyndigheter. Vi tror at ved å jobbe side ved side og dra
i samme retning, vil dette komme både våre organisasjoner, kunder og ikke minst
de akutte pasienter til gode.

I praksis betyr
dette samarbeidet at vi bistår hverandre i ulike oppgaver og benytter
hverandres kompetanse og ressurser. Her vil vi fokusere på felles deltagelse i
Nasjonale anbudskonkurranser, etablere undervisningsopplegg for store norske
bedrifter og stå sammen på arrangementer og fagsamlinger for å fremme norsk
gjenoppliving og viktigheten av økt spredning av hjertestartere og kvalitetsmessig
god undervisning.

Både LHL Førstehjelp og Norsk Selskap for
Gjenoppliving AS jobber for noe større enn seg selv.
Begge aktørene jobber for å fremme misjonene til våre moderselskap, LHL og NRR. Det
er ingen private eierinteresser i våre selskap.

Ved å handle i våre nettbutikker og få
opplæring og instruktørutdanning gjennom oss, vil du alltid få den beste faglige
kvalitet og samtidig bidrar du til å støtte det viktige nasjonale arbeidet som
utføres av både LHL og NRR.

Med hjertelig hilsen

Jofrid J. Hansson
Daglig leder
Norsk Selskap for Gjenoppliving AS
  John Olav Nicholson
Leder
LHL Førstehjelp

Om Norsk Selskap for Gjenoppliving AS
NSG (Norsk Selskap for Gjenoppliving AS) eies av NRR og har fokus på instruktørutdanning i NRR’s kurs og formidling av kvalifiserte instruktørressurser. NSG holder instruktørkurs både i helsesektoren og hos andre bedrifter og lag som ønsker egne instruktører. Selskapet har en ansatt som koordinerer all aktivitet, og selv er en erfaren instruktør. NSG distribuerer Norsk Resuscitasjonsråds (NRR) kursmateriell for DHLR («hjertestarterkurs»), HHLR (HLR for helsepersonell) og AHLR (Avansert hjerte- og lungeredning). HLR-kursene som tilbys er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd. Førstehjelpskursene er utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Det er ingen personlige eierinteresser i Norsk Selskap for Gjenoppliving AS. Et overskudd i selskapet vil gå direkte til videre drift av fagrådet NRR og det viktige arbeidet som gjøres der. Nettside: https://gjenoppliving.no/

Om NRR
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er en non-profit organisasjon som driver utstrakt implementering av kunnskap innen gjenoppliving av nyfødte,barn og voksne. NRR utarbeider og forvalter norske medisinskfaglige retningslinjer i hjerte-lungeredning (HLR) på vegne av European Resuscitation Council. NRR drives primært gjennom frivillighet, der inntekter går tilbake til formålsaktiviteter. Flertallet av NRR sine styrerepresentanter er utnevnt av fagmedisinske foreninger tilhørende Den Norske Legeforening. Kunnskapsimplementering gjøres primært gjennom ulike nasjonale kurskonsept i HLR (dvs. DHLR, HHLR og AHLR-kursene). NRR sine kurskonsept undervises av over 3000 NRR-godkjente instruktører over hele landet, med tilknytning til frivillige organisasjoner, offentlig virksomhet, private firmaer eller helseforetak. Den praktiske kursgjennomføringen ivaretas av den enkelte instruktør. NRR arbeider for faglig forsvarlighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjerte-lunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider også opp mot norske helsemyndigheter for å oppnå dette. Nettside: https://nrr.org/no/

Om LHL Førstehjelp

LHL Førstehjelp
ble etablert november 2019 med mål om å innen 2025 være en av de ledende
aktørene i hjertestarter og førstehjelpsmarkedet der kvalitetsfokuset og det
faglige står i fokus.
LHL Førstehjelp driftes av mennesker med lang bransjeerfaring og er spesialister
i de fagområdene som dekkes. LHL Førstehjelp arbeider aktivt med salg av
førstehjelpsutstyr og hjertestartere og står også bak LHLs hjertefond. LHL
Førstehjelp er ikke organisert som eget aksjeselskap, men direkte under
pasientorganisasjonen LHL. Dette for å gi full trygghet på at overskuddet av
driften går direkte til LHL sitt arbeide for gi mennesker – Ett bedre liv.

Nettsteder:
Førstehjelpsbutikken https://forstehjelp.lhl.no
Nettside https://www.lhl.no/forstehjelp

LHLs Hjertefond https://www.lhl.no/hjertefond

Om LHL
LHL, Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke, er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med
nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. Vi tilbyr behandling og
helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov. Kombinasjonen
av 250 lokallag, klinikker, rehabilitering og sykehusdrift gir LHL en unik
mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling.
Vi har likepersoner som
svarer på spørsmål på telefon og som er på behandlingsinstitusjoner i hele
Norge. Nettside: www.lhl.no