Resertifisering for instruktører – Samling 28.04.2022

Vi har nå i noen år utdannet en hel gjeng med instruktører i ulike nivå av HLR. I snitt ca 120 i året! Mange har hatt mulighet til å være med på NRR’s HLR-kongress, som inntil nå har vært holdt 2 ganger i året. Kongressene anbefales – det er sosialt, godt faglig påfyll og nyttig å treffe andre instruktører. 

Nå er det jo slik at ikke alle har anledning til å reise bort 2 dager for å være med på kongress, og noen har opplevd at det har vært fullt når de skulle melde seg på. For dere som av ulike grunner ikke har hatt anledning til å være med på NRR’s kongress, har vi nå opprettet et nytt tilbud: Resertifiseringssamling!

Vi har erfart at dette er noe som det er behov for. Noen har frem til nå vært med på nye instruktørkurs for å vedlikeholde sin instruktørstatus. Det har vært et alternativ, men likevel ikke optimalt! 

På våre resertifiseringssamlinger vil vi gjerne høre erfaringer dere har gjort dere som instruktører. Hva fungerer greit, hva kan være utfordrende? Vi skal ha litt om instruktørrollen, hvorfor NRR’s kurs er bygget opp som de er – og det blir praktisk trening med utsjekk. 

Neste samling er 28. april 2022 på Scandic Sjølyst i Oslo. Samlingen varer i 7 timer inkl pauser, kl 09 – 16, og er åpen for instruktører i DHLR, HHLR og AHLR.